logo

CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU
Slider

Svetlana Tomić

  • Pozicija:
    Koordinatorka za međunarodne projekte
Obrazovanje:

*Magistarske studije, Fakultet političkih nauka, UCG, (2019 - )

*Završene specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne     Gore, smjer  Međunarodni odnosi  (2015 -2019), prosjek 9.43

*Ekonomsko ugostiteljska škola, smjer  Ekonomski tehničar (2011-2015)

Radno iskustvo:

1. Centar ya politi;ku edukaciju, Koordinator za medjunarodne projekte, 2019 -

2.  Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis, asistent na projektnim i programskim aktivnostima, 2019 -

3.  Centar za građansko obrazovanje, asistent u sektoru ljudskih prava   ( 15.09.2018. – 31.12.2018.godine)

4.   Safe life, Lider prodaje (2014 -2016. godine)

 

Obuke:

·        Pisanje projekata                                         

·        Škola preduzetništva

·        Pisanje naučnih studija i istraživanja

·        Emocionalna inteligencija

·        E-commerc

·        Upravljanje karijerom u digitalnoj eri

·        Upravljanje finansijama

·        Učešće na  konferencijama čije su teme povezane sa demokratijom, korupcijom, političkom klimom na Balkanu, istorijom i evropskim integracijama.

Rad na računaru: MS Office

Vozačka dozvola: B kategorija 

Engleski (citanje, pisanje i komunikacija na naprednom nivou)

Italijanski (osnovni nivo)

PARTNERI

DONATORI