logo

CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU
Slider

Milena Jovićević

 • Pozicija:
  advokat
 • Telefon::
  067-863-286
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBRAZOVANJE

Septembar 1990- Jun 1998, Osnovna škola: “Braća Ribar“, Nikšić.

Septembar 1998- Jun 2002, Gimnazija “Stojan Cerović”, Nikšić.

September 2002- Avgust 2007, Univerzitet Crne Gore, Pravni Fakultet Podgorica,

Položila stručni ispit za rad u držanim organima 15.03.2011.godine

Položila pravosudni ispit dana 15.03.2013.godine

Položila advokatski ispit dana 28.05.2013.godine, i od 28.06.2013.godine upisana u Imenik advokata Advokatske komore Crne Gore

 

RADNO ISKUSTVO

 • Pripravnički staž u trajanju od dvije godine 2007-2009 godine odradila u adokatskoj kancelariji
 • Saradnik advokata od 2010-2012
 • Samostalan advokat od 2013 do danas

PARTNERI

DONATORI