logo

CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU
Slider

Monitoring Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Nikšić

Komisija za raspodjelu dijela sredstava Opštine Nikšić

  • Godina realizacije:
    2011.

PARTNERI

DONATORI