logo

CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU
Slider

Građani u reformi pravosuđa

Cilj projekta je bio upoznavanje građana sa najnovijim prilikama u razvoju pravosuđa i alternativnim sankcijama kao dijelom reformi. Dodatno, bavili smo se mapiranjem ključnih potreba u prilagođavanju sistema sa poglavljima 23 i 24.

  • Godina realizacije:
    2019.

PARTNERI

DONATORI